Menopozda Alternatif Tedaviler

MENAPOZDA ALTERNATİF TEDAVİLER Menopoz bir kadının kalıcı olarak adetten kesilmesi ve yumurtalık fonksiyonlarının (hem üreme hem de östrojen yapımı) sona ermesi ile karakterize bir durumdur. Ülkemizde menopoz yaşı ortalama 47’dir. Ortalama yaşam süresinin uzaması ile kadınların menopoz sonrası yaşadıkları dönem uzamış ve bu süredeki yaşam kalitesi ön plana çıkmıştır. Menopoz sonrası kadınlarda görülen şikayetler kısa…

Menopozda Tedavi Seçenekleri

MENOPOZDA TEDAVİ SEÇENEKLERİ Doğal bir süreç olan menopozda tedavi, şikâyetleri önlemeye yöneliktir. Düzenli egzersiz ve kalsiyum takviyesi menopoz sonrasında çok önemlidir. Yıllık kontrolleri, mamografiyi ve jinekolojik muayeneyi ihmal etmeyinMenopoz doğal bir süreçtir ve tedavi ortaya çıkan belirtileri önlemeye yöneliktir. Herhangi bir ilaçla tedaviye başlanmadan önce yaşam stilinizi ve alışkanlıklarınızı doktorunuzla birlikte gözden geçirmeniz gerekir. Sigarayı…

Erken Menopoz

ERKEN MENOPOZ Bir kadında adet kanamalarının 35 yaşından önce kesilmesine erken menopoz adı verilmektedir. Günümüzde halk arasında erken menopozun daha sık görüldüğü iddia edilse de bu tam olarak doğru değildir. 35 yaş – 50 yaş arası olguları erken menopoz olarak değerlendirmek doğru değildir.Neden olur?Herhangi bir nedenle yumurta hücrelerini hızla tüketen her olay erken menopoza neden…

Menopoz

Menopoz Menopoz adetlerin kesilmesi olarak adlandırılır. Perimenopoz menopozdan hemen önceki ve sonraki döneme verilen addır. Klimakteryum ise üreme çağından menopoz sonrasına kadar olan dönemi içerir. Ortalama menopoz yaşı Türkiye için tam olarak bilinmemektedir, ancak bu A.B.D’de 50-52 yaşları arasındadır. Adetlerin ilk başlama yaşı ile menopoz yaşıarasında bir ilişki bulunmamaktadır. Yüksek yerlerde yaşayanlarda ve sigara içen…

Menopoz Nedir ?

Menopoz nedir? Doğurganlık yeteneğinin kaybolduğu 48 – 55 yaş arası döneme “Menopoz” adı verilir. Menopoz’un kelime anlamı ise ” Son Adet ” tir. Bir kadına menopozda olduğunun söylenebilmesi için son adetin üzerinden 1 yıl geçmesi gerekir.Menopoz bir hastalık değildir.Kadın hayatının bir parçası,bir dönemidir.Çünkü menopoz kadın vücudunun bir döneminin bitip yeni bir döneminin başladığı özel bir…