Ultrasonografi

Medimagazin Ekim 2009 Kız mı Oğlan mı? Prof.Dr.C.Ünlü Radyolojide kullanılan görüntüleme yöntemleri, teknoloji ilerledikçe önceki yıllarda hayal dahi edemeyeceğimiz netlikte detaylı görüntüleri tıp biliminin ve hastalarımızın hizmetine sunmaktadır. Bu yöntemlerden biri de, gebelerin takibinde sıklıkla kullandığımız 4 boyutlu ultrasonografidir. Önceki yazılarımdan birinde bu konuya değinmiş ve “adeta anne karnındaki bebeğin vesikalık fotoğrafını bize sunan bu…

Renkli Doppler-Dört Boyut ve diğer-Ailelere bilgi

Ülkemizde kısmen de yanlış olarak, gebeliğin 11-14 veya 15-21 haftaları arasında özellikle Down Sendromu, diğer kromozom anormalliklerini ve doğumsal sorunları erken tanıma amacı ile ultrasonografi yardımı ile yapılan tarama testleri yukarıdaki başlıklarla anılmaktadırlar. Bu testler kesin tanıdan ziyade riskli gebeleri ortaya çıkartırlar. Renkli Doppler : Bebek ve annedeki kan dolaşımı sorunlarının erken tanınması ve gerekli…

Gebelikte Ultrasonografi – Ailelere Bilgi

GEBELİKTE ULTRASONOGRAFİ MUAYENESİ – Ailelere bilgi Gebelik sırasında, fetus (doğmamış bebek) ile ilgili olası problemlerin tanınması ve bunlara göre önlem alınabilmesi için ultrasonografi ile bazı incelemeler yapılır. Buradaki amaçlar: 1-Fetusun gelişme ve büyümesinin değerlendirilmesi, 2-Fetus anatomisinin incelenmesi, 3-Hayat ile bağdaşmayacak durum ve hastalıkların önceden belirlenmesi ve gerektiğinde yasal sınırlar içinde gebeliğin sonlandırılması, 4-Doğumdan önce kaybedilebilecek…

Dünyada Gebelikte Rutin USG Uygulamaları

Gebelikte Rutin Ultrasonografi: Dünya ve Türkiye Gerçeği Prof.Dr.Murat Yayla Op.Dr.Gökhan Göynümer Doktor Dergisi -2004 Türkiye’de gebelikte ultrasonografi uygulamaları ikinci 10 yılını yaşamaktadır ve bu konuda alınması gereken mesafe vardır. Öncelikle gebelik ultrasonografisi asistan eğitim programlarında yer almalı ve yetişen uzmanlar temel bilgilere sahip olarak mesleklerini uygulamalıdırlar. Gebelik sırasında, değişik trimesterlerde taramaya ve tanıya yönelik en…

Riskli Gebelikler – Ailelere Bilgi

RİSKLİ GEBELİKLER Gebe ve doğacak bebeğin sağlığı için gebelik süresince belirli aralıklarla bazı muayeneler ve testler yapılmaktadır. Doğumdan önceki dönemde rutin kontroller ile, anne adayı ve bebekte oluşabilecek olası risklerin önceden saptanması ve bunlara göre önlem alınması önemlidir. Yapılan bu incelemeler ile gebeliğin sağlıklı seyredip etmediği öğrenilir. Antenatal Bakım ve Prenatal Tanı isimlerini alan bu…

Gebelik Öncesi Danışma ve Muayene

GEBELİK ÖNCESİ DANIŞMA Kadın Doğum hekimine başvuru sırasında ve sonrasında izlenecek yol: 1-ANAMNEZ –GEÇMİŞ HASTALIKLAR VE DOĞUMLARIN SORGULANMASI 2-FİZİK MUAYENE 3-JİNEKOLOJİK MUAYENE 4-ULTRASONOGRAFİ MUAYENESİ 5-LABORATUVAR TETKİKLERİ 6-GEREKİYORSA DİĞER UZMANLIK KONSÜLTASYONLARI ANAMNEZ 1-Yaş <16 ; > 40 2-Gebelik özgeçmişi: Tekrarlayan düşükler: C. Luteum yetersizliği, uterus anomalileri, myom, enfeksiyonlar, sineşiler, servikal yetersizlik, kronik hastalıklar-(SLE-DM-Tiroid), sigara, malnütriyon, kromozom…

Prenatal Tanı – Ailelere Bilgi

PRENATAL TANI 1-Kimlere prenatal tanı yapılmalıdır? -Genetik hastalık şüphesi -Kromozom anormalliği şüphesi -Nöral tüp defekti şüphesi -Anormal biyokimyasal tarama test sonucu -Anormal ultrasonografi bulgusu -Teratojen maddelere maruz kalan anne 2-Kimlerde kromozom anormalliği “şüphesi” vardır? -Herkeste, ama özellikle anne yaşı 35’in üzerinde olanlarda risk biraz daha yüksektir -Kromozom anomalili bebek doğurmuş anneler -Kendilerinde kromozom anormalliği olan…

Genetik Hastalıklar – Ailelere Bilgi

GENETİK HASTALIKLAR VE FETUS 1-Bir bebeğin doğumsal anormallik ile doğma riski nedir? -Genelde % 3-4 -Minör malformasyonlarda % 5-8 -Majör malformasyonlarda % 2-7 2-Ölümlerin ne kadarından bu malformasyonlar sorumludur? -Ölü doğumların %10’ undan -Yenidoğan ölümlerinin %30’undan -Bebek ölümlerinin %25’inden -TOPLAMDA doğum ve sonrasında görülen ölümlerin %20’sinden sorumludurlar. 3-Bu anormalliklerin sebepleri nelerdir? -Yaklaşık yarısının nedeni bilinmemektedir.…

Genetik Testler – Ailelere Bilgi

Genetik Testler – Ailelere Bilgi Genetik analiz nedir? Bebeğin kromozom sayısını ve yapısını araştırmak amacı ile iki ayrı dönemde yapılan testlerdir: a) Döllenmenin hemen sonrasındaki dönem (Tüp bebek yöntemi): Yumurta biyopsisi b) İmplantasyon (rahime yerleşme) sonrasında: – Koryon villus biyopsisi (10-12 hafta), – Amniyosentez (15-21 hafta), – Kordosentez (19-39 hafta) Hangi yönteme daha sık başvurulur,…

Renkli Doppler-Ultrason/ Dört Boyut-Ailelere Bigi

Renkli Doppler-Ultrason/ Dört Boyut-Ailelere Bigi Ülkemizde kısmen de yanlış olarak, gebeliğin 11-14 veya 15-21 haftaları arasında özellikle Down Sendromu, diğer kromozom anormalliklerini ve doğumsal sorunları erken tanıma amacı ile ultrasonografi yardımı ile yapılan tarama testleri yukarıdaki başlıklarla anılmaktadırlar. Bu testler kesin tanıdan ziyade riskli gebeleri ortaya çıkartırlar. Renkli Doppler : Bebek ve annedeki kan dolaşımı…